Wybraliśmy nowy zarząd NZS PWr!

Wybraliśmy nowy zarząd NZS PWr!

25 maja odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym zostały wybrane nowe władze naszej Organizacji.
Nowe stanowiska objęli:

Przewodniczący – Kamil Kiwacki
Sekretarz – Damian Marciniec
Wiceprzewodniczący ds. Finansów – Krzysztof Kwater
Wiceprzewodnicząca ds. PR – Bartłomiej Beniak
Wiceprzewodnicząca ds. HR – Weronika Borek

Zawiązano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Beata Suścicka
Damian Madejski
Szymon Kabus

Żegnając poprzedni zarząd chcieliśmy podziękować za owocną kadencję i życzyć dalszych sukcesów, a obecnemu równie udanej współpracy!