Pozostałe projekty

Studiuję – Głosuję! to projekt NZSu o zasięgu krajowym, mający na celu zachęcenie studentów do świadomego udziału w życiu politycznym kraju. Informujemy o możliwościach głosowanie poza miejscem zamieszkania, pomagamy z wypełnianiem koniecznej dokumentacji oraz namawiamy do spełnienia obywatelskich obowiązków.

studiuję - głosuję

Szlachetna paczka to ogólnopolska akcja, w którą jako NZS PWr cyklicznie się włączamy, organizując zbiórkę żywności i innych niezbędnych artykułów dla jednej z rodzin biorących udział w projekcie. W ubiegłym roku poprosiliśmy o pomoc również wolontariuszy spoza organizacji, rozszerzając nasze możliwości w pomaganiu najbardziej potrzebującym.

Akcja sprzątania grobów zmarłych profesorów ma na celu honorowanie pamięci zasłużonych osobistości Politechniki Wrocławskiej, które już odeszły. Co roku wybieramy się na wrocławskie cmentarze, aby zadbać o miejsca pochówku dawnej elity naszej uczelnianej społeczności.

sprzątanie grobów

Dzień Życzliwości obchodzony jest 21 listopada. W tym dniu chcemy pokazać, że warto być życzliwym, nawet najmniejszy gest, miłe słowo czy uśmiech potrafi poruszyć serce drugiego człowieka. Chcemy przekazać ideę, że warto być uprzejmym, miłym, sympatycznym i przyjaznym nie tylko jeden dzień w roku, ale na co dzień.

dzień życzliwości

Mikołajki dla dzieci studentów i doktorantów PWr przeprowadzamy w akademikach w okolicy Bożego Narodzenia, obdarowując prezentami dzieci studentów i doktorantów naszej uczelni.

Oprócz tego bierzemy czynny udział w życiu uczelni, angażując się w bieżące projekty Samorządu, Działu Studenckiego i zaprzyjaźnionych organizacji. Wspieramy także własne inicjatywy naszych członków oraz staramy się wprowadzać nowe projekty, o których usłyszycie już niedługo.